Items in action

our price € 20.0 (520.0 Kč)
on stock

Contacts

Tomáš Viktora
Vazová 2498
68801 Uherský Brod
phone: +420 776 343 333
info(a)yeda-shop.eu
Czech Republic
EUROPE

COMPLETE INFOS ABOUTH CHASSIS

   OVERDOSE

 
 

 

Hello all competitors and spectators of Cross Games Europe 2016.

Zdravím všechny účastníky i diváky Cross Games Europe 2016

 

  The biggest RC Drift event of the season has ended more that week ago, winners are already known and this way I would like to congratulate them again. All prices are already given away, the track is cleaned and the place given clean back to shopping center. Our new friends from Japan are already back home and they can finally have a rest and fill back the energy they had to put into this event.

 

  Největší RC driftový závod sezóny už nám před více jak týdnem skončil, výherci jsou známi- tímto jim ještě jednou gratuluji, ceny rozdány, dráha sklizena a prostory předány zpět do rukou vlastníka. Naši noví přátelé z Japonska jsou již zpátky doma a můžou konečně odpočívat a doplňovat svou těžce vydanou energii po velice náročném eventu...

 

  Also all of you who showed  interest to attend Cross Games Europe and trusted us, are also safely at home thinking about weekend spent in Brno, Czech Republic just in good way. Without you our event wouldn’t have become reality. I would like to say THANKS for your trust and being a part of this breaktrough event. Those of you who weren’t satisfied enough, next year we will do everything to make it so. Those of you who couldn’t find their time or were lazy to come, you can regret as you missed lot of fun. 

 

 

  Vy všichni, kteří jste projevili zájem o účast na Cross Games Europe a důvěřovali jste nám, jste doufám již taky v bezpečí svých domovů a jen v dobrém vzpomínáte na víkend prožitý v Brně potažmo v Česku. Bez Vás by to nebylo ono a bez vás by závod nebyl závodem. Vám všem patří mé poděkování za vaši důvěru a účast na tomto přelomovém závodě. Vy, kteří jste nebyli s jakoukoliv organizační věcí spokojeni vězte, ze pro příští rok uděláme vše pro vaši úplnou spokojenost. A vy, kteří jste si nenašli volno ve svém kalendáři a nebo se vám nechtělo přijet, tak vězte, ze jste přišli o pořádný kus zábavy.

  Big THANKS goes also to people who helped somehow to build the tracks and prepare the whole place. I don’t want to name them because for sure I would forget someone but you know who I mean. Even bigger THANKS goes to people who helped to clean up the space, put everything in a van and take it away. I know that everyone wants to be at home as soon as possible after such a tough weekend, therefore it’s really valuable to me that some people spent their Sunday evening and night to help us. Year after year, the amount of things that are neccessary for the event is getting bigger and bigger. Soon, we will need at least as much as Madonna on World Tour. Thanks a lot! 

 

  Velké poděkování patří taky všem klukům, kteří přispěli ať už větší či menší pomocí ke stavbě dráhy a přípravě celého zázemí. Nebudu jmenovat, protože bych určitě na někoho zapomněl, ale vy víte, koho všeho se to týka... Ještě větší poděkování patří těm, kteří nám pomohli s demolicí, nakládkou a odvozem všech věcí a úklidem prostor. Já vím, že každý se vždy po náročném víkendu již vidí doma, proto si o to více cením pomoci těch pár jednotlivců, kteří obětovali nedělní večer a noc a pomohli nám až do pozdních nočních nebo spíše brzkých ranních hodin... Rok od roku je těch věcí víc a víc, co jsou potřeba a které musíme zajistit. Za chvíli toho budeme mít víc než Madonna při svém světovém turné. Mockrát děkuji....

  Also my THANKS goes to my team mates for help with the shop and organization but especially for excellent results in the event itself.... :-D

  Mé poděkování patří samozřejmě mým týmovým kolegům za pomoc v obchodě a při organizaci. A samozřejmě za vynikající výsledky v samotném závodě.... :-D

 

  Big THANKS goes to whole Team Weld/Overdose that has visited Czech for the first time. To be exact, big THANKS goes to BIG BOSS Atsushi Ito for his trust in our abilities in organization, co-operation and support for the event. I would like to THANK to Shinshi Yodo as well for his tips in setup as well as for the opportunity to try his chassis and co-judging the event. Next, I would like to THANK to Bozu-san for ideal layout and always good mood. I believe he has found lots of friends here. Last but not least, I would like to THANK to Takayuki Shido for his neverending energy in solving all the organizing stuff and also for translating from/to Japanese. I believe it was really tough for you. Travelling, different time zone, theday schedule and going to bed late. Once again, BIG THANKS. Next year you have to make more time to stay in Czech Republic to find its beauties as well as to taste Czech cuisine. :-)

  Obrovské díky patří celému týmu WELD, který nás poprvé navštívil v Česku.  Jmenovitě BIGBOSSOVI Atsushi Itovi za jeho neskonalou důvěru v naši organizaci, spolupráci a celkovou podporu závodu. Poděkovat chci taky Shinishi Yodovi za jeho rady v nastavení, za možnost vyzkoušení jeho podvozku a za spolusoudcování závodu. Dale patří mé diky Bozu sanovi za ideální layout a stále dobrou náladu. Věřím že si v Česku našel nové přátele. A v poslední řadě Takayuki Shidovi za jeho nevyčerpatelnou energii při řešení všech organizačních záležitostí a překladu z a do Japonštiny. Věřím, že to bylo pro Vás velice náročné. Cestování, časový posun, denní program a pozdní usínání... Ještě jednou obrovské díky. Příští rok si musíte nechat více času na poznávání krás Česka a České kuchyně... :-)

  And what about Happy???? Without his commentatory skills the event would never look the same. It’s quite tough to work just with mouth for a man that is used to work hard physically. I wouldn’t be able to do that but you have done it perfectly even though there were some mistakes but I guess no one will remember them in near future. I think that just your team mate Hox will be mad for a while. Also you provided Taxi service for Team Weld, including aiport pick-up, everyday transport to different places as well as taking back to the airport. It’s hard to say it differently than THANKS!!!!

 

  My last and biggest THANKS goes to my family, my wife and kids for long-term patience with my hobby as well as accepting the amount of time and money I invest in organizing such events. I love you…

 

  No a co náš maród Happy???? Bez tvých komentářů by to prostě nešlo. Makat pusou je pro člověka který je zvyklý makat rukama náročné. Pro mně třeba nemyslitelné... Ale ty jsi to zvládnul na JEDNIČKU šéfe. Na těch pár přebleptů si za chvíli nikdo nevzpomene. Jen možná tvého týmového kolegu HOXE to bude žrát hodně dlouho... :-) Plus jsi se postaral o kompletní TAXI servis týmu WELD od vyzvednutí na letišti, přes veškeré převozy a zábavu při transportech až po opětovné bezpečné doručení na letiště. Těžko to říci jinak než DĚKUJI!!!!

  Mé poslední a největší poděkování patří mé rodině, ženě a dětem za dlouhodobou trpělivost s mým koníčkem a s tím, kolik mě stojí času a kapitálu organizace podobných soutěží... Mám vás rád...

 

Tak za rok zase zpátky v Brně na shledanou...

 

VIKI

 

P.S.: Děkuji Zdendovi a Michalovi za dvě úžasné videa, díky kterým si kdykoliv můžete připomenout čas strávený na CROSS GAMES EUROPE 2016!!!

 

YmJkMW