Items in action

our price € 20.0 (520.0 Kč)
on stock

Contacts

Tomáš Viktora
Vazová 2498
68801 Uherský Brod
phone: +420 776 343 333
info(a)yeda-shop.eu
Czech Republic
EUROPE

COMPLETE INFOS ABOUTH CHASSIS

   OVERDOSE

 


»

End of Summer RC Drift Event 2015 

 

   YEDA-SHOP.EU a United RC Drifters Vás zvou na pokračování úspěšné akce z roku 2013 - End of Summer RC Drift Event. Tentokrát se přesuneme blíže všem závodníkům do moravské metropole Brna. Čekají Vás tři dny driftu na jedné závodní a dvou tréninkových tratích.

 

Místo konání:  

OC FUTURUM, Vídeňská 132/100, 619 00 Brno     GPS: 49.1558761N, 16.5977750E

Datum akce:

28.srpna 2015- volné tréninky
29.srpna 2015- kvalifikace
30.srpna 2015- finálové battle

Otevírací doba tréninkové dráhy 7.00 - 22.00.
Závodní dráha bude otevřena dle rozpisu jednotlivých skupin.

Povrch:

Stejný koberec jako na WCH2015 v Nizozemí.

Pneumatiky:

AWD-DS Racing Comp. Series II FFF Zero
RWD-DS Racing RWD F-zero-zadní náprava. Přední jsou volné.
Pro obě kategorie jsou v ceně startovného.

Startovné:

AWD 600,-CZK
RWD 500,-CZK
Both categories 750,-CZK

Registrace:

Začínají 12.června 2015 v 20.00
Končí 16.srpna 2015 24.00
Pro registraci zkopíruj následující text,doplň své iniciály a informace a odešli na info@yeda-shop.eu

Registruji se na End of Summer 2015

Jméno:
Příjmení:
Přezdívka:
Tým / klub:
Stát:
Podvozek:
AWD nebo RWD nebo obě:
Platba PAYPAL / Bankovní převod:
Název Paypal účtu:

 

Depa budou v uzavřených a hlídaných prostorech, do kterých se dostanou pouze jezdci. Stoly a židle zajistí organizátor. Od 22,00 do 7,00 budou depa uzamknuty.

Rozhodčí:

Petr Štastný, alias "HAPPY"

Michaela Sacherová, Czech Drift Girl

Tomáš Viktora, alias "VIKI"

 

 

Pravidla pro End of Summer 2015 

 

OBECNÁ ČÁST 

- obecně platí, že co není povoleno je zakázáno

- modely aut 1:10

- elektro motor

- 50:50, CS, RWD

- karoserie do šíře 210 mm

- doplňky na karoserii jsou povoleny

- doplňky mohou přesahovat půdorys karoserie

- povoleny podvozky se čtyřmi koly.

- veškeré délky podvozků pro RC Drift jsou povoleny  

- veškeré mechanické úpravy podvozku jsou povoleny

- měnit CS v průběhu závodu je povoleno

- motory a převody bez omezení

- zákaz používání elektronických stabilizačních systémů (neplatí pro RWD)

- baterie NiCd, Nimh, LIPO 2S

- povinnost používat ochranný sáček (LIPOBAG) při nabíjení baterií

- rozhodčí se zavazují soudit nezaujatě a nestranně

- rozhodčí se v průběhu kvalifikací nesmí střídat v hodnocení zón, ideální stopa a styl

- pravidla budou vždy při závodě pověšené u tratě volně k nahlédnutí

- jezdci nesmí být v průběhu závodu pod vlivem alkoholu, nebo omamných látek. Jinak je

mohou rozhodčí diskvalifikovat ze závodu a pořadatelé vykázat z objektu

- pokud bude jezdec přistižen při tréninku na závodní dráze ve skupině do které nepatří, bude

mu škrtnut nejlepší kvalifikační výsledek

- při opakovaném přistižení při neoprávněném tréninku na závodní dráze bude jezdec

diskvalifikován ze závodu

- jezdec nemůže podat protest proti verdiktu rozhodčích

- jezdec může požádat rozhodčí o vysvětlení jejich verdiktu

- rozhodčí mohou kdykoliv provést technickou prohlídku modelu jezdce 

 

KVALIFIKACE

 

- jezdci budou rozděleni do skupin po 10-ti lidech

- každá skupina má před svou kvalifikační jízdou tréninkový čas dle harmonogramu

- tréninkový čas se spustí vždy pouze na pokyn rozhodčích

- trénink probíhá formou samostatných jízd po jednom jezdci

- jezdec může vystartovat až jezdec před ním projede označeným místě na trati (cca ¼ tratě)

- do bodované jízdy jezdec vystartuje na pokyn rozhodčích, nebo podle světelné signalizace

- bodovaná kvalifikační jízda má jedno tréninkové kolo a tři ostré kola, každé odstartované a bodované zvlášť

- pokud jezdec udělá chybu v bezpečné zóně, má nárok na opakování startu, ovšem pouze 3x

- účelem je získat co nejvíce bodů za projetí zóny a za styl jízdy

- každý jezdec má v případě problému těsně před jízdou právo požádat organizátory závodu o odklad startu na 3 minuty

-při technickém problému v průběhu bodované jízdy závodník nemá nárok na opakovaný start

- pokud nebude jezdec před svou jízdou přítomen na startu, přichází o svoji jízdu a pokračuje další jezdec v pořadí

- pořadí do soubojů určí jedno nejlépe bodované kolo jezdce 

- Maximální počet bodů, který je možno získat v kvalifikačním kole, je 100 bodů

- 100 bodů je rozděleno na 40 bodů za zóny 30 bodů za ideální stopu a 30 bodů za styl. 

 

Hodnocení 

Rozhodčí zón: maximum 40 bodů 

-Zónu bude tvořit určitý délkový úsek. Vyšší hodnocení bude za souvislý drift celou délkou zóny. Pří najetí do zóny později než od začátku a nebo vyjetí dříve než na konci zóny, budou body přičteny poměrně.

- hodnotí pouze vjezd, průjezd a výjezd na zónách

- sleduje úhel driftu a vzdálenost od mantinelu. Pokud jezdec neprojede zónou v driftu ale jen rovně, zóna se nepočítá.

- při bodování zohlední i vjezd a výjezd ze zóny. (pokud jezdec projede zónou v úhlu přibližně 45 st. a v minimální vzdálenosti od mantinelu, ale jeho vjezd a výjezd nebyly ideální, dá soudce za zónu méně bodů než v případě perfektního vjezdu, průjezdu a výjezdu ze zóny) 

 

Rozhodčí ideální stopy: maximum 30 bodů 

- Hodnotí to, jak se jezdec drží ideální stopy definované na rozpravě.

- Při startu má jezdec 30 bodů

- Při každém odchýlení se z ideální stopy se body odečítají z plného počtu. 

 

Rozhodčí stylu: maximum 30 bodů 

- hodnotí celkový dojem z jízdy

- rychlost jízdy

- rychlost přehozu auta

- plynulé a ustálené vytočení předních kol

- energii a vášeň řidiče 

 

Jezdec dostane 0 bodů když: 

- dostane hodiny

- když kontakt s okolím způsobí výraznou změnu směru jízdy

- když přejede dvěma koly vyznačenou trať

 

 

SOUBOJE-BATTLE 

 

- podle najetých bodů v kvalifikaci se jezdci seřadí do pavouka po skupinách

- skupina A má 16 jezdců přičemž z kvalifikace do ní postupuje pouze 14 jezdců

- skupiny B-Z mají 8 jezdců, přičemž z kvalifikace do nich postupuje pouze 6 jezdců

- zbývající dvě místa ve vyšší skupině obsadí finálová dvojice předchozí skupiny.

- finále jednotlivých skupin určí umístění postupujících jezdců ve vyšší skupině.

- vítěz finálového battlu ve skupině postupuje na pozici 7. (15.) jezdce a poražený na pozici 8. (16.) jezdce ve vyšší skupině

- každá skupina má před svou jízdou tréninkový čas určený dle harmonogramu

- tréninkový čas se spustí vždy pouze na pokyn rozhodčích

- trénink probíhá ve formě soubojů dvou jezdců

- Při tréninku mohou jezdci vystartovat až jezdci před nimi projedou označeným místem na trati (cca ¼ tratě)

- do hodnoceného souboje jezdci vystartují na pokyn rozhodčích, nebo podle světelné signalizace

- první jezdec (leader) startuje ze zadní pozice. Druhý jezdec (chaser) ze přední pozice

- tréninkové kolo před battlem začíná leader, chaser vyjíždí až leader projede označeným místem na trati, (cca v 1/3 tratě)

- souboj začíná jedním tréninkovým kolem a pak 2 hodnocená kola systémem start - 1 kolo - cíl - výměna vedoucího vozu - start - 1 kolo - cíl

- leader má za cíl vést ideální stopu a rychlost,

- chaser musí kopírovat stopu leadera a snažit se co nejvíce přiblížit k vedoucímu jezdci

- pokud jeden z jezdců udělá chybu v bezpečné zóně, má nárok na opakování startu, ovšem pouze 3x

- každý jezdec má v případě problému těsně před jízdou právo požádat organizátory závodu o odklad startu na 3 minuty

- při technickém problému v průběhu souboje závodník nemá nárok na opakovaný start

- pokud nebude jezdec před svou jízdou přítomen na startu, jeho soupeř automaticky postupuje 

 

Bodování 

- rozhodčí mají 10 bodů na jednu jízdu, které se rozdělí daným poměrem mezi soupeřící jezdce (např. 10:0, 2:8, 5,5:4,5,…)

- po ukončení souboje (obou jízd) se podle výsledků určí buď vítěz, nebo remíza

- souboj vyhrává ten, jehož součet bodů získaných při jízdě jako leader a jako chaser, bude větší minimálně o jeden bod, než součet soupeře

- body se nebudou dělit na desetinná místa

- v případě remízy se celý souboj opakuje, ovšem už bez tréninkové jízdy

 

Hodnocení 

- oba rozhodčí hodnotí souboj jako celek

- hodnotí styl, rychlost, plynulost a úhel driftu

- leader získává body za plynulý průjezd v ideální stopě

- chaser získává body za tlak na leadera

- pokud leader vyjede z ideální stopy, ztrácí body

- pokud chaser neustále těsně tlačí na leadera, získává body (i když leader nejede ideální stopu)

- při bodování rozhodčí zohledňují vytočení a stálou polohu předních kol do směru jízdy

- předjíždění je povoleno pouze když leader nabourá

- pokud leader vyjede mimo trať, tak prohrává.

- pokud chaser předjede leadera aniž by leader naboural či vyjel mimo trať, tak prohrává

- při nabourání jednoho ze závodníků druhý dokončí svou jízdu až do cíle, pokud to podmínky dovolují

- leader nesmí záměrně brzdit chasera

- pokud leader nedrží ideální stopu nebo záměrně brzdí chasera a ten do leadera nabourá, na vině je leader, toto je na posouzení rozhodčích

- pokud chaser narazí do leadera kvůli vysoké rychlosti nebo zkrácení ideální stopy, na vině je chaser, toto je na posouzení rozhodčích

- lehké postrkování leadera při těsném souboji je povoleno, ten však nesmí změnit směr jízdy, toto je na posouzení rozhodčích

- pokud je chaser v těsné blízkosti za leaderem a podmínky tratě to dovolují, může chaser přejet vnitřní vyznačení  tratě jedním vnitřním předním kolem

- přední kola chasera se nesmí dostat na úroveň nebo před přední kola leadera

 

Jezdec dostane 0 bodů když:

 

- kontakt se soupeřem způsobí změnu směru jízdy soupeře

- kontakt s okolím způsobí jeho změnu směru jízdy

- přejede jedním kolem vyznačenou trať

- dostane hodiny

- zastaví

 

 

Seznam jezdců:

       AWD

__Příjmení______Jméno_____Přezdívka______Team____________Země______Podvozek_________Zaplaceno   
1)    Wurzer            Stefan            Wurzi            Hecktrixer                        AT             MST XXX                          ANO
2)    Langer             Thomas        Langer          Hecktrixer                        AT             MST MS01 GT                  ANO
3)    Schmutz           Herbert         Herb             Drift Rebels                      AT             MST XXX                        ANO
4)    Nessel              Michael        Nessi           Drift Rebels                      AT            Yokomo DIB                      ANO
5)   Rosenberger      Daniel          Rosi              Drift Rebels                     AT            Yokomo DIB                     ANO
6)    Gottsmann       Alexander      Alex             Drift Rebels                     AT            Yokomo DIB                    ANO
7)    Berger              Dominik         Domi            Drift Rebels                     AT             MST MS-01D                   ANO
8)    Brunner            Florian           Flo                Drift Rebels                     AT            MST XXX                       ANO
9)    Podrazil           Sebastian    Seppi             Drift Rebels                      AT           MST MS-01D VIP 2            ANO
10)  Šrédl                Martin           Koudy            D-Wrks Team                  CZ           Yokomo DIB RS                  ANO
11)  Čefelín            Jiří              Czheffi (čefi)   Hawk drift team Brno        CZ            Xray T2 008                       ANO
12)  Krajča             Martin           Marf               DRT Ostrava                    CZ            Yokomo DIB ver.2                ANO
13)  Folvarčný        Petr               Folvik           DRT Ostrava                    CZ           Yokomo DIB                       ANO
14)  Stáňa               Marek            Balů              Storedhammer crew       CZ           Yokomo DIB                       ANO
15)  Štěpnička        Zdeněk           Nakaši         Side to Side                    CZ           Yokomo DIB                        ANO
16)  Piechowicz     František        Lordfery       DRT Ostrava                   CZ          Yokomo DIB ver.2               ANO
17)  Křeček            Vojta               Křečoun       Badoys Drifters               CZ           MST MS-01D                      ANO
18)  Čefelín            Jiří                  Čefa              Hawk drift team Brno      CZ            Xray T2 008                      ANO
19)  Čáslava          Martin             Trochen        tak trochen drift               CZ           YOKOMO Bid long                ANO
20)  Fapšo             Marcel             Marcel              Side to Side                 SK           Yokomo DIB                       ANO
21)  Mikulík           Jiří                  Jiřina                Side to Side                  CZ           Yokomo DIB                      ANO
22)  Ding               Victor              VectorX          Xtreme Drift Crew            AT          Yokomo DIB                      ANO
23)  vd Hoogenband  Michel        Capt Caveman  Streetjam.nl                  NL          Streetjam  R3R spidy        ANO
24)  Kupka            Petr                Nikollas             DRT Ostrava                 CZ          Yokomo DIB ver.2             ANO
25)  Stehlík           Jan                 Johny                North Drift Arena           CZ          Yokomo DPM                     ANO
26)  Mudraninec  Janči              Janči                  Side to Side                  SK          Yokomo DIB                       ANO
27)  Janík             Lukáš             Luky                 YEDA RACING TEAM     SK          Yokomo DPR                      ANO
28)  Bubla             Martin             Bublitch           North Drift Arena            CZ          OTA-R31                         ANO
29)  Odstrčil         Luděk                                  Mamut Drift Racing Team  CZ          Yokomo DPR                       ANO
30)  Přikryl          Radek                                  Mamut Drift Racing Team  CZ          Devil                                 ANO
31)  Hrubý           Kamil              Jimbo                RC Driftteampv               CZ         Yokomo DIB                        ANO
32)  Hrubý           Martin             Sany                  RC Driftteampv               CZ         Yokomo  DIB                       ANO
33)  Janoušek     Filip                Filďas               RC Driftteampv                CZ         Yokomo DIB                         ANO
34)  Hochberger  Jürgen           Juxx                  Drift Rebels                     AT         Yokomo DIB                         ANO
35)  Maják           Ondřej            Mord                  North Drift Arena             CZ         Yokomo DPR                 Odhlášen
36)  Činka           Miroslav         Hox                    OLDSKULL CREW           CZ         Yokomo DPM                           ANO
37) Zoutenbier    Davey             DaveZ         Team Yokomo Netherlands   NL        Yokomo DIB/DPR                  ANO
38)  Pelíšek        Roman            Pelda               tak trochen drift                CZ         MST                                     ANO
39)  Majerník       Jan                 Yogi                                                          SK         Yokomo DIB                           ANO
40)  Filipovič        Martin            Filda                  RC Driftteampv                CZ         MST  MS-01D                         ANO
41)  Trčka            Ondra           Šediknír              RC  4x4 Moravia             CZ         TT-01D                              ANO
42)  Koukal          Petr               Kukis                 RC 4x4 Moravia               CZ        Strada DC Evo
43)  Ciganyik       Petr               Cigi                                                             SK        Yokomo DRB                        ANO
44)  Pavlus          Roman           Dero                                                           SK       MST MS-01D  VIP  II.                ANO
45)  Pols              Edwin            SpeedFreak   Team Yokomo Netherlads   NL      Yokomo DIB or DPR                ANO
46)  Pichler         Fabian           SNIKERS         Xtreme Drift Crew               AT      Yokomo DPR                        ANO
47)  Zink              Mario             Gecko              Xtreme Drift Crew              AT        Yokomo  DIB                      ANO
48)  Hirschhofer  Patricia         Patcii               Xtreme Drift Crew               AT        Yokomo  DIB                     ANO
49)  Prokesch     Manuel          Shadow            Xtreme Drift Crew               AT        Yokomo  DIB                     ANO
50)  Batke           Dominik        Nick               DBC Drifting Bastards Crew   AT       Yokomo  DIB                       ANO
51)  Horák          Michal            Sporák               RC  4x4 Moravia                  CZ       TT-01ED                            ANO
52)  Srba             Martin            Srbitch                                                            CZ       Sakura D3                          ANO
53)  Karásek       Martin            kari                   D-WRKS                                CZ       Overdose Vacula/Divall          ANO
54)  Sulanský     Karel                                       Mamut Drift Racing Team    CZ       Yokomo DPR                         ANO
55)  Šidik            Jan                  Jeník                DRT Ostrava                          CZ       Yokomo DIB ver.2                 ANO
56)  Vavřík         Lukáš              Luki                 DRT Ostrava                           CZ       Yokomo DIB ver.2                ANO
57)  Hlávka        Rostislav         Rossi                Mamut Drift Racing Team     CZ       HPI-Sprint 2                        ANO
58)  Becha          Pavel              pavlos              Hawk drift team Brno            CZ      Yokomo DIB                          ANO
59)  Quang Huy   Nguyen        Erik                  DRT Ostrava                            CZ      Yokomo DIB ver.2                ANO
60)  Řezníček     Christián        Chris                D-Wrks Team                          CZ      Yokomo DIB ver.2                ANO
61)  Müller         David              Dave                 JML                                          CZ      Xray  T3  2011                      ANO
62)  Lysák          Tomáš             Lysmen            JML                                          CZ      Xray   T3  2011                     ANO
63)  Zimoń         Mateusz          Mateo               Rc Arena Drift Team              PL      HPI Sprint 2 AWD               ANO
64)  Sekula         Petr                Seki                  Rc Zlín                                      CZ     Yokomo                                 ANO
 

 

     RWD

__Příjmení______Jméno_____Přezdívka______Team_______Země________Podvozek_______________Zaplaceno   
1)  Roupec           Roman          Rushman         Side to Side           CZ                    MST FXX                                     ANO
2)  Schussek      Manuel         Automatix      DBC / Doribrothers     AT                   ----------------                                ANO
3)  Möchel           Adrian          Flipside        DBC / Doribrothers     AT  D-Like Hybrid Re-R / Tamiya VDF RWD    ANO
4)  Zimoń            Mateusz        Mateo         Rc Arena Drift Team   PL                     MST                                           ANO
5)  Ding               Victor           VectorX       Xtreme Drift Crew        AT   Yokomo DIB or D-Like Re-R Hybrid         ANO
6)  Janík             Lukáš           Luky           YEDA RACING TEAM    SK            Yokomo DPR                                  ANO
7)  Zoutenbier    Davey          DaveZ        Team Yokomo Netherlands   NL      Yokomo DIB/DPR                           ANO   
8)  Kaisler         Bernhard       Bulli                  DBC                            AT                Yokomo DIB                             ANO
9)  Majerník       Jan                Yogi                                                    SK                 Yokomo DIB                             ANO
10)  Trux            Franz             Da_Fraunz       DBC                          AT                Yokomo DIB                              ANOKontakty na ubytování v okolí:

BASE CAMP END OF SUMMER 2015: http://www.campalpa.cz/

Letos padl základní tábor na Alpa Kemp v Ostrovačicích. Kemp je 17 km od Futura a to furt po dálnici. V kempu jsou sprchy a toalety, ohniště, gril a hospůdka s točeným a teplou i studenou kuchyní. Wi-fi.

Spaní ve stanech nebo v chatkách.

Ceny jsou pro nás domluveny na noc:
50,- osoba
50,- stan
50,- auto
95,- karavan
800,- chatka 4 postele (vejde se i 6 lidí;-)

Ceny platí jen při hojném obsazení kempu, takže všichni sem :-D

Jakýkoliv dotazy kolem ubytování směřujte na Hepála;-)

 

Další nabídka ubytování:

www.alpacamp.cz (BASE CAMP)
www.kobero.cz (500m from BASE CAMP)
www.cityhotelbrno.cz (1km from Futurum)

Všechny další otázky okolo ubytování pište mě, Petr Šťastný /Happy/  oldskullcrew@email.cz 

Díky

ODI2M